fbpx

Inicijativa za tretman opasnog otpada – EU standardno

Beogradska otvorena škola u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine sprovodi trogodišnji projekat „Zeleni incubator“, koji ima za cilj da osnaži kapacitete organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite životne...