fbpx
Naše njive bez otpadne plastike

Naše njive bez otpadne plastike

U kongresnoj sali Hotela Hill u Jagodini, proteklog vikenda, okupilo se više od 70 poljoprivrednika i stručnih saradnika na tribini pod nazivom „Naše njive bez otpadne plastike“ koju su zajedno organizovali „Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju“ i „Mladi...
Čas javne politike u Rekovcu i Svilajncu

Čas javne politike u Rekovcu i Svilajncu

Analize javnih politika otvaraju šansu za razumevanje procesa donošenja od­luka, bolji uvid u sve faze odlučivanja i konačno za shvatanje koji se akteri, iz kojih interesa, pobuda i motiva zalažu za određene opcije. U okviru projekta „Implementacija modela cirkularne...