fbpx

Reciklaža je vrlo popularan termin danas, koji za polaznu sirovinu koristi otpad i pretvara ga u nov proizvod. Time se štite i čuvaju dva vrlo bitna resursa – neobnovljivi izvori sirovine i zemljište na koje bi se otpad odložio.

Creva za navodnjavanje, gajbice za plodove i sortiranje, folije za sadnju i plastenike su plastični materijali koji se sve više koriste u poljoprivredi, a generisane količine nisu zanemarljive. Do sada smo govorili o tome koliko je važno da svi poljoprivrednici razumeju šta da rade sa svojim plastičnim otpadom, a da time ne ugroze životnu sredinu. Pored bezbedne životne sredine, još jedan vrlo važan aspekt na koji se odnosi adekvatno upravljanje otpadom je ispunjavanje uslova bezbedne životne sredine za konkurisanje za unapređenje poljoprivredne proizvodnje kod mnogih evropskih i svetskih fondova.

Ono što danas interesuje sve poljoprivrednike je unapređenje proizvodnje i izvori sredstava iz kojih se mogu finansirati. Najpoznatiji fond za unapređenje poljoprivredne proizvodnje IPARD, propisuje razne kriterijume koji se moraju ispuniti kako bi aplikant mogao da dobije sredstva. Jedan od kriterijuma zaštite životne sredine koji se mora ispuniti je jasan i precizan put ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja. Dobijanje potvrde o predaji ove vrste otpada na tretman adekvatnom operateru je dokaz koji se prilaže pri konkurisanju za IPARD sredstva.

Vrlo je važno napomenuti da, iako kriterijum nije obavezujući, pravilno upravljanje otpadom donosi dodatne bodove na konkursu za IPARD mere. Svetska banka takođe pozdravlja pravilno zbrinjavanje otpada u poljoprivrednoj proizvodnji. Ukoliko svaki poljoprivrednik na vreme počne sa propisnim sakupljanjem, pakovanjem i predavanjem otpada na reciklažu, ispunio je uslov zaštite životne sredine za konkurisanje za neku od mera IPARD programa.

Ali zašto je ovo važno za poljoprivrednike i njihovu proizvodnju?

U vrlo bliskoj budućnosti, dosadašnji poljoprivredni model poslovanja će potpuno biti zamenjen novim, koji zahteva određena znanja kojim se jasno može planirati proizvodnja, rizici kao i načini za njihovo prevazilaženje. Velika ulaganja su neminovna, i svako ko je spreman da se prilagodi novim svetskim trendovima i težnjama, naročito u uređenju poljoprivrede sa aspekta zaštite životne sredine, održivog razvoja i cirkularne ekonomije, biće u vodećem položaju. Najvažnije je napomenuti da ovo čeka svakog poljoprivrednika, i odugovlačenje sa uvođenjem inovacija može dovesti do gašenja gazdinstava.

Od 2000. do danas, Evropska Unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji.

Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije.

Evropska Unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.

    
Projekat “Implementacija modela cirkularne ekonomije recikliranjem plastičnog odpada iz poljoprivrede” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otovorene škole “Zeleni inkubator”, uz finansijku podršku Evropske unije i fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju.

 

budimo u kontaktu

Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju - "CSEK"

Braće Dirak 31, 35000 Jagodina
email: office@cenmec.com
tel: +381 63 623 804
PIB 111823343| Matični broj 28294778| Tekući račun 265-3710310000620-77