fbpx

Analize javnih politika otvaraju šansu za razumevanje procesa donošenja od­luka, bolji uvid u sve faze odlučivanja i konačno za shvatanje koji se akteri, iz kojih interesa, pobuda i motiva zalažu za određene opcije. U okviru projekta „Implementacija modela cirkularne ekonomije recikliranjem plastičnog otpada iz poljoprivrede“ stručni tim, na čelu sa Milenom Vulić, analizirao je sva dokumenta koji se tiču oblasti upravljanja otpadom: opštinske odluke, strateška dokumenta, planove i izveštaje iz oblasti upravljanja otpadom u opštinama Rekovac i Svilajnac.

 „Polazna tačka u procesu kreiranja javnih politika, na teritoriji opština Rekovac i Svilajnac,bila nam je identifikacija problema (plastičnog otpada iz poljoprivrede) koji postoji u ovim zajednicama. Ono što je stručni tim udruženja „Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju“  i „Mladih poljoprivrednika Srbije“ želeo da postigne, jeste da osvesti sve građane, a naročito poljoprivrednike i mlade,ukaže na ovaj problem i podstakne ih da se zauzmu u svom mestu za unapređenje sistema upravljanja otpadom, kako pojedinih vrsta, tako i otpadom u celini. Svesni smo da lokalne samouprave svakako ne mogu same da reše ovako veliki problem, kao što je upravljanje otpadom i za to im je potrebna pomoć države, javno-privatno partnerstvo ili projektno finansiranje kako bi sredstva koja su i te kako velika, bila obezbeđena za rešavanje jednog tako velikog problema“ istakao je menadžer projekta, Danilo Strugarević.

Monitoring javnih politika pomaže da se oceni stepen usklađenosti, da se otkriju nenameravane posledice javnih politika i programa, da se identifikuju prepreke i ograničenja u implementaciji i da se lociraju izvori odgovornosti za odstupanja od javnih politika. Monitoring kao sistemsko prikupljanje informacija u svrhu provere napretka koji projekat ostvaruje u odnosu na planove, bio je ključ projekta kojim se bavio stručni tim.

„Kao i u većini opština u Srbiji, i u ove dve opštine situacija sa upravljanjem otpadom nije na dovoljno razvijenom nivou, za šta se ne može uvek kriviti lokalna samouprava. Uvidom u dokumenta ustanovljeno je, na veliku žalost, da sakupljanjem otpada nije pokrivena cela teritorija opština. Razdvajanje otpada ne postoji ni u smislu sekundarne selekcije, kao i da se otpad odlaže na deponije koje ne ispunjavaju uslove za odlaganje. Ovo bi se moglo pripisati manjku sredstava kojima raspolažu lokalne samouprave i komunalna preduzeća koja upravljaju otpadom u ove dve opštine. Jačanjem stručnih i tehničkih kapaciteta za implementaciju najoptimalnijih načina i metoda za zbrinjavanje otpada moglo bi se postići mnogo, od kontrole deponija, koja je na niskom nivou, pa do razdvajanja otpada i njegovog racikliranja“ rekla je Milena Vulić, diplomirani inženjer tehnologije i koordinator na projektu.

Od 2000. do danas, Evropska Unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji.

Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije.

Evropska Unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.

    
Projekat “Implementacija modela cirkularne ekonomije recikliranjem plastičnog odpada iz poljoprivrede” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otovorene škole “Zeleni inkubator”, uz finansijku podršku Evropske unije i fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju.

 

budimo u kontaktu

Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju - "CSEK"

Braće Dirak 31, 35000 Jagodina
email: office@cenmec.com
tel: +381 63 623 804
PIB 111823343| Matični broj 28294778| Tekući račun 265-3710310000620-77