fbpx

U okviru projekta “Inicijativa za tretman opasnog otpada – EU standardno odgovorno”, dana 20.03.2021. godine, organizovana je online konferencija sa edukativnom i informativnom dimenzijom, gde su aktivno učešće uzeli poljoprovredni proizvođači i predstavnci organizacija i institucija koje deluju u oblasti upravljanja otpadom na lokalnom i nacionalnom nivou.

 Konferencija je vođena od strane projektnog tima formiranog u okviru udruženja Mladi poljoprivrednici Srbije i Centra za savremenu edukaciju i komunikaciju iz Jagodine. Prisutnima su se najpre obratili Mladen Minić i Danilo Strugarević, predsednici ova dva udruženja i zahvalili se svima na učešću, ističući važnost povezivanja i jačanja kapaciteta udruženja u oblasti javnih politika.

 U uvodnom delu konferencije, predstavljeni su ciljevi projekta, a nakon toga usledio je edukativni deo vođen od strane Ane Nićiforović, mester inženera zaštite životne sredine, koja je kroz prezentaciju ukazala na opasnosti koje nosi neadekvatno postupanje i korišćenje sredstava za zaštitu bilja. Ana je posebno istakla prisustvo lose prakse kada je u pitanju postupanje sa ambalažom od strane poljoprivrednika, gde ova ambalaža najčešće ne pronalazi pravi put zbrinjavanja, a neretko se dešava da se usled nemarnosti dogode i ozbiljnije posledice koje direkno utiču na život i zdravlje ljudi i životinja.

 U nastavku konferencije, Danijela Gavrić, master inženjer ekologije, analitičar zaštite životne sredine, predstavila je rezultate istraživačkog dela projekta, ističući značaj edukacije poljoprivrednih proizvođača kojom direktno utičemo na promenu stavova i ponašanja i praktično time rešavamo veći deo problema. Ono što nam ostaje, jeste institucionalno povezivanje svih strana uključenih u ovaj proces adekvatnog upravljanja ambalažom, što smo uspeli da postignemo kroz ovaj projekat. Ne smemo zaboraviti važnu ulogu društvenih mreža i medija, kroz koje danas uspevamo da dopremo do većine poljoprivrednika, istakla je Danijela i dodala da očekuje konkretne rezultate već u narednih nekoliko meseci, kada će biti organizovane akcije u saradni sa ovlašćenim operaterima.

 O indikatorima za praćenje javnih politika, govorio je Prof. dr Blažo Lalević, i istakao sledeće:

 “Tokom trajanja projekta, obavljeni su razgovori i ostvareni kontakti sa jedinicom lokalne samouprave, fitosanitarnom inspekcijom, poljoprivrednom savetodavnom stručnom službom, poljoprivrednim proizvođačima i komunalnim preduzećima koja se bave prikupljanjem otpada. Kroz procenu indikatora za praćenje javnih politika na lokalnom nivou definisano je stanje u jedinici lokalne samouprave, odnosno komunalnom preduzeću u pogledu različitih aspekata životne sredine, odnosno komunalnih delatnosti na području grada Jagodine i utvrđeno da je većina indikatora ocenjena visokom ocenom, što znači da se upravljanje otpadom sprovodi u skladu sa zakonom ili iznad standarda”. Negativno je ocenjeno ukidanje prakse slanja izveštaja o prometu pesticida, što nam onemogućava da dođem do podataka o količinama distribuiranih pesticida na nivou grada, takodje, tu je i problem usitnjenosti gazdinstava, tačnije veliki broj malih potrošača sredstava, koji ambalažni otpad najčešće spaljuju ili bace zajedno sa komunalnim otpadom, kao i mali broj inspektora i nedostatak kaznene politike primenjive u praksi.

 Prof. dr Blažo Lalević predstavio je i konkretne predloge za Loklani plan upravljanja otpadom za period 2021-2031. god, kroz koji bi se sprovodile konkretne aktivnosti:

  • Potpisivanje ugovora između operatera i Jedinica lokalne samouprave, Udruženja i Mesnih zajednica sela
  • Organizovanje punktova za prikupljanje ambalaže
  • Definisanje vremenskih termina za prikupljanje ambalaže (2-3x godišnje)
  • Obaveštavanje građana, prvenstveno poljoprivrednika o mogućnostima predaji ambalaže
  • Izbor lokacija na kojima je prisutna intenzivna poljoprivredna proizvodnja, pa tako i veće količine ovog otpada
  • Formiranje baze podataka (platforme) za registraciju prodatih pesticida.

 Konferenciju je zatvorio Oliver Aleksić, coordinator projekta, zahvaljujući se svimu česnicima, predstavnicima organizacija I institucija, kao I predstavnicima medija koji su intenzivno pratili, informisali i izveštavali o svim projektnim aktivnostima I rezultatima.

Od 2000. do danas, Evropska Unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji.

Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije.

Evropska Unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.

   

Projekat “inicijativa za tretman opasnog otpada – EU standardno” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otovorene škole “Zeleni inkubator”, uz finansijku podršku Evropske unije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorni Mladi poljoprivrednici Srbije.

 

budimo u kontaktu

Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju - "CSEK"

Braće Dirak 31, 35000 Jagodina
email: office@cenmec.com
tel: +381 63 623 804
PIB 111823343| Matični broj 28294778| Tekući račun 265-3710310000620-77