fbpx

PROJEKAT

C S E K

Implementacija modela cirkularne ekonomije recikliranjem plastičnog otpada iz poljoprivrede

Predstavljanjem značaja rešavanja problema plastičnog otpada iz poljoprivrede i uvođenja modela cirkularne ekonomijeu strateške dokumente opština Rekovac i Svilajnac, doprinosi se unapređenju životne sredine i njenih činilaca. Podizanje ekološke svesti donosioca odluka o važnosti pravilnog zbrinjavanja otpada iz poljoprivredne proizvodnje, postigli bi opšti cilj projekta – implementacija modela cirkularne ekonomije u strateške dokumente opštinа Rekovac i Svilajnac. Prvim specifičnim ciljem projekta treba podići nivo svesti i promeniti stavove i ponašanje poljoprivrednika po pitanju pravilnog odlaganja plastičnog otpada iz poljoprivrede, dok učenike srednjih poljoprivrednih školana teritorijama opština Svilajnac i Rekovac, pored upoznavanja sa pravilnim postupanjem sa ovom vrstom otpada, treba edukovati o modelu cirkularne ekonomije i kako u budućnosti podstaći društvo da implementira ovaj model. Drugi specifični cilj je omogućiti uspostavljanje saradnje poljoprivrednika i operatera koji se bave reciklažom plastičnog otpada, koji bi se postigao identifikacijom operatera na predmetnom području koji mogu da prihvate i recikliraju plastičan otpad koji se javlja u poljoprivredi. Povezivanjem poljoprivrednika i operatera u cilju recikliranja otpadne plastike, zatvara se krug cirkulisanja materije koja se iznova upotrebljava. Takođe, na primeru zatvaranja kruga cirkularne ekonomije uspostavljanjem sistema reciklaže plastičnog otpada iz poljoprivrede, stvaraju se povoljni uslovi za implementaciju modela cirkularne ekonomije i kroz druge aspekte lokalne samouprave.

Vesti

Naše njive bez otpadne plastike

Naše njive bez otpadne plastike

U kongresnoj sali Hotela Hill u Jagodini, proteklog vikenda, okupilo se više od 70 poljoprivrednika i stručnih saradnika na tribini pod nazivom „Naše njive bez otpadne plastike“ koju su zajedno organizovali „Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju“ i „Mladi...

Čas javne politike u Rekovcu i Svilajncu

Čas javne politike u Rekovcu i Svilajncu

Analize javnih politika otvaraju šansu za razumevanje procesa donošenja od­luka, bolji uvid u sve faze odlučivanja i konačno za shvatanje koji se akteri, iz kojih interesa, pobuda i motiva zalažu za određene opcije. U okviru projekta „Implementacija modela cirkularne...

Pravilno postupanje sa plastičnim otpadom

Pravilno postupanje sa plastičnim otpadom

Problem koji nastaje upotrebom plastike u poljoprivrednoj proizvodnji je neadekvatno zbrinjavanje ove plastike kada postane otpad. Nagomilavanje pored njiva, na divljim deponijama, rečnim obalama, a pogotovo spaljivanje plastike na otvorenom, dovodi do oslobađanja...

Đaci rekli DA reciklaži

Đaci rekli DA reciklaži

Učenici Poljoprivredno-veterinarske škole sa domom učenika u Svilajncu, danas su jednoglasno rekli DA recikliranju. Postavljajući veliki broj pitanja i aktivno učestvujući u diskusiji jasno su pokazali spremnost da budu zagovornici očuvanja životne sredine. “Ova...

Potencijal i izazovi u levačkom kraju

Potencijal i izazovi u levačkom kraju

Uvesti model cirkularne ekonomije u strateška dokumenta opštine Rekovac, kako u Lokalni plan upravljanja otpadom i Lokalnu strategiju Ruralnog Razvoja, tako i u dokumente iz oblasti kulture i nasleđa, sporta i poljoprivrede predstavlja osnov za dalju podršku svima...

   

Projekat “Implementacija modela cirkularne ekonomije recikliranjem plastičnog odpada iz poljoprivrede” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otovorene škole “Zeleni inkubator”, uz finansijku podršku Evropske unije i fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju.

 

budimo u kontaktu

Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju - "CSEK"

Braće Dirak 31, 35000 Jagodina
email: office@cenmec.com
tel: +381 63 623 804
PIB 111823343| Matični broj 28294778| Tekući račun 265-3710310000620-77