fbpx

KONTAKT

C S E K

budimo u kontaktu

Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju – “CZSM”

Braće Dirak 31, 35000 Jagodina
email: office@gmail.com
tel: +381 63 000 000
PIB 1231231 | Matični broj 1233211 | Tekući račun 840-99999999-30

Kontaktini obrazac

15 + 2 =

budimo u kontaktu

Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju - "CSEK"

Braće Dirak 31, 35000 Jagodina
email: office@cenmec.com
tel: +381 63 623 804
PIB 111823343| Matični broj 28294778| Tekući račun 265-3710310000620-77