fbpx

Uvesti model cirkularne ekonomije u strateška dokumenta opštine Rekovac, kako u Lokalni plan upravljanja otpadom i Lokalnu strategiju Ruralnog Razvoja, tako i u dokumente iz oblasti kulture i nasleđa, sporta i poljoprivrede predstavlja osnov za dalju podršku svima onima koji žele da brinu o životnoj sredini Levačkog kraja.Prvi korak je taj da svi budemo upoznati sa problemom zagađenja plastičnim otpadom iz poljoprivrede, a drugi bi bio da imamo podršku svih relevantnih institucija u rešavanju ovog problema, izjavila je Milena Vulić koordinator Projekta „Implementacija modela cirkularne ekonomije recikliranje plastičnog otpada iz poljoprivrede“.

Na sastanku u prostorijama Doma kulture u Rekovcu, održan je prvi, od nekoliko predviđenih, radnih sastanaka na temu cirkularne ekonomije u lokalnim samoupravama, u organizaciji udruženja „Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju„ i „Mladi poljoprivrednici Srbije“, na koju su se odazvali predstavnici lokalne samouprave u Rekovcu, Kancelarije za mlade, Kulturnog centra, Srednje poljoprivredno-veterinarske škole, Zadružnog saveza Šumadije i Pomoravlja, zadruga Lokalne akcione grupe Levač.

Predstavljajući ciljeve i aktivnosti Projekta, predsednik Udruženja i menadžer projekta, Danilo Strugarević u uvodnom delu akcenat je stavio na značaj reciklaže plastičnog otpada iz poljoprivrede u Levču. Kako je naveo, ovaj pretežno poljoprivredni kraj ima veliki potencijal za organsku proizvodnju hrane, ali i bogatstvo prirodnim lepotama pa se velika šansa za razvoj Rekovca i Levačkog kraja nalazi i u turizmu, a turizma nema bez čiste i nezagađene priprode.

Prisutni na sastanaku iz lokalne samouprave su izrazili zadovoljstvo da učestvuju u aktivnostima na ovu temu i podržali sam Projekat i planirane aktivnosti, spremnost da pruže nesebičnu podršku u realizaciji svih aktivnosti, naročito koje doprinose unapređenju kvaliteta života i životne sredine.

Predstavnici zadruga su takođe podržali ideju i aktivizam, a svoj doprinos bi dali kroz aktiviranje svojih članova, naročito iz učeničke zadruge da prikupe informacije o broju poljoprivrednika i procenjene količine plastičnog otpada.

Na kraju sastankaje zaključeno da je neophodno omogućiti kontakt između operatera i poljoprivrednika za uspostavljanje saradnje, a uloga svih strana je podizanje svesti poljoprivrednika o značaju reciklaže plastičnog otpada. Takođe, jednoglasno je dogovoreno da se poljoprivrednici kontinuirano informišu kako mogu da stupe u kontakt sa operaterima, kako da zbrinu svoj plastični otpad do preuzimanja od strane operatera.

Od 2000. do danas, Evropska Unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji.

Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije.

Evropska Unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.

    
Projekat “Implementacija modela cirkularne ekonomije recikliranjem plastičnog odpada iz poljoprivrede” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otovorene škole “Zeleni inkubator”, uz finansijku podršku Evropske unije i fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju.

 

budimo u kontaktu

Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju - "CSEK"

Braće Dirak 31, 35000 Jagodina
email: office@cenmec.com
tel: +381 63 623 804
PIB 111823343| Matični broj 28294778| Tekući račun 265-3710310000620-77