fbpx

Дана 25.12.2020. године одржан је састанак радне групе под називом „Потребе и могућности за деловањем у области заштите животне средине и правилног управљања опасним отпадом насталог применом средстава за заштиту и третман биља”. Састанак је одржан преко платформе „ЗООМ“ у оквиру активности на пројекту „Иницијатива за третман опасног отпада – ЕУ стандардно одговорно“, који реализују „Млади пољопривредници Србије“ и „Сентар за савремену едукацију и комуникацију“, а финансира Европска унија.

Водитељ/фацилитатор састанка била је мастер аналитичар заштите животне средине Данијела Гаврић, која је поздравила присутне и упознала их са основним циљевима и задацима састанка. Презентација коју је одржао проф. Др Блажо Лалевић указала је на проблеме који се јављају у животној средини након примене пестицида и опасности по јавно здравље које представља неадекватно управљање отпадном амбалажом од пестицида.

У наставку састанка, Данијела Гаврић је упознала присутне са претходним искуствима, где су организоване радионице за пољопривредне произвођаче што је имало за резултати прикупљање амбалажног отпада од пестицида, правилно складиштење на њиховим газдинствима до крајње предаје овлашћеном оператеру. Присутне је упознала са дефинисаним улогама правних субјеката и њиховим деловањем према Закону о управљању отпадом и законодавним оквиром који се примењује у градовима широм Србије. Током презентације представила је нови вид едукације пољопривредника, који обухвата планиране активности у месним заједницама чим се, с обзиром на епидемиолошку ситуацију, стекну услови.

Специфични индикатори у оквиру пројекта су управо едукација која води ка промени ставова и понашања пољопривредника што даље утиче на смањење опасности и ризика приликом употребе препарата за заштиту биља и промовисање органске производње и других одрживих пракси.

Професор др. Блажо Лалевић говорио је о члану 101 А који се односи на законску обавезу пољопривредних произвођача за ИПАРД подстицаје из области пољопривреде и руралног развоја, који су у обавези да испуне одговарајуће услове о заштити животне средине.

Осим представника удружења „Млади пољопривредници Србије“, састанку су присуствовали представници ЕНВИПАЦК-а д.о.о. Београд и јединице локалне самоуправе (градска управа за заштиту животне средине) града Јагодине.

Директор ЕНВИПАЦК-а д.о.о. Београд, Александар Шошевић, је, кроз конкретне примере из досадашње праксе на територији АП Војводине, указао на могућност сарадње са локалним самоуправама, удружењима, пољопривредним саветодавним стручним службама и пољопривредним произвођачима у циљу што ефикаснијег прикупљања амбалажног отпада од пестицида.

Представници Градске управе за заштиту животне средине су изразили своју заинтересованост за пројекат и истакли да је у припреми локални план управљања отпадом за период 2021-2031. година и да ће документи израђени кроз пројектно истраживање, резултирати бољем сагледавању проблема који се односи на управљање отпадом од средстава за заштиту биља, тако да ће, кроз овај план, град Јагодина још јасније приступити решењима у овој области заштите животне средине.

 

Od 2000. do danas, Evropska Unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji.

Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije.

Evropska Unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.

   

Projekat “inicijativa za tretman opasnog otpada – EU standardno” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otovorene škole “Zeleni inkubator”, uz finansijku podršku Evropske unije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorni Mladi poljoprivrednici Srbije.

 

budimo u kontaktu

Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju - "CSEK"

Braće Dirak 31, 35000 Jagodina
email: office@cenmec.com
tel: +381 63 623 804
PIB 111823343| Matični broj 28294778| Tekući račun 265-3710310000620-77