fbpx

Problem koji nastaje upotrebom plastike u poljoprivrednoj proizvodnji je neadekvatno zbrinjavanje ove plastike kada postane otpad. Nagomilavanje pored njiva, na divljim deponijama, rečnim obalama, a pogotovo spaljivanje plastike na otvorenom, dovodi do oslobađanja raznih toksičnih jedinjenja koja završavaju u lancu ishrane. Spaljivanjem se pored zagađenja vazduha, oslobađaju jedinjenja koja udišemo i tako gomilamou organizmu,što može da izazove razne poremećaje i bolesti. Odlaganje pored njiva omogućava konstantno izlaganje vremenskim uslovima, čime se razne zagađujuće i toksične materije oslobađaju u zemljište i vode, koje preko hrane i životinja dospevaju i u ljudski organizam. Takođe, nagomilani otpad je leglo zaraze, jer je idealno mesto za boravak i razmnožavanje raznih štetočina koje su prenosioci bolesti. Edukacija o pravilnom postupanju sa plastičnim otpadom iz poljoprivrede ima za ciljda predstavi načine adekvatnog zbrinjavanja ovog otpada, koji je najbezbedniji po životnu sredinu – reciklaža. Predstavljanje modela reciklaže, od pripreme otpada za preuzimanje, načina kontaktiranja operatera, preko postupka reciklaže i izrade novog proizvoda koji će se naći na tržištu, glavni su fokus edukacija poljoprivrednika ali i svih ostalih učesnika edukacija. Prednost korišćenja recikliranih proizvoda se ogleda u očuvanju prorodnih resursa, nafte, vode, zemljišta, a upotrebom recikliranih materijala obezbeđuje se zatvoren sistem kruženja materijala i sirovina koji je poznat kao cirkularna ekonomija.

Od 2000. do danas, Evropska Unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji.

Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije.

Evropska Unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.

    

Projekat “Implementacija modela cirkularne ekonomije recikliranjem plastičnog odpada iz poljoprivrede” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otovorene škole “Zeleni inkubator”, uz finansijku podršku Evropske unije i fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju.

 

budimo u kontaktu

Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju - "CSEK"

Braće Dirak 31, 35000 Jagodina
email: office@cenmec.com
tel: +381 63 623 804
PIB 111823343| Matični broj 28294778| Tekući račun 265-3710310000620-77