fbpx

PROJEKAT

C S E K

Implementacija modela cirkularne ekonomije recikliranjem plastičnog otpada iz poljoprivrede

Predstavljanjem značaja rešavanja problema plastičnog otpada iz poljoprivrede i uvođenja modela cirkularne ekonomijeu strateške dokumente opština Rekovac i Svilajnac, doprinosi se unapređenju životne sredine i njenih činilaca. Podizanje ekološke svesti donosioca odluka o važnosti pravilnog zbrinjavanja otpada iz poljoprivredne proizvodnje, postigli bi opšti cilj projekta – implementacija modela cirkularne ekonomije u strateške dokumente opštinа Rekovac i Svilajnac. Prvim specifičnim ciljem projekta treba podići nivo svesti i promeniti stavove i ponašanje poljoprivrednika po pitanju pravilnog odlaganja plastičnog otpada iz poljoprivrede, dok učenike srednjih poljoprivrednih školana teritorijama opština Svilajnac i Rekovac, pored upoznavanja sa pravilnim postupanjem sa ovom vrstom otpada, treba edukovati o modelu cirkularne ekonomije i kako u budućnosti podstaći društvo da implementira ovaj model. Drugi specifični cilj je omogućiti uspostavljanje saradnje poljoprivrednika i operatera koji se bave reciklažom plastičnog otpada, koji bi se postigao identifikacijom operatera na predmetnom području koji mogu da prihvate i recikliraju plastičan otpad koji se javlja u poljoprivredi. Povezivanjem poljoprivrednika i operatera u cilju recikliranja otpadne plastike, zatvara se krug cirkulisanja materije koja se iznova upotrebljava. Takođe, na primeru zatvaranja kruga cirkularne ekonomije uspostavljanjem sistema reciklaže plastičnog otpada iz poljoprivrede, stvaraju se povoljni uslovi za implementaciju modela cirkularne ekonomije i kroz druge aspekte lokalne samouprave.

Vesti

Ulaganje u znanje, ulaganje u budućnost

Ulaganje u znanje, ulaganje u budućnost

Poljoprivredno-veterinarska škola u Rekovcu bila je, u ponedeljak 11. oktobra 2021. godine, domaćin edukativne tribine pod nazivom „Reciklaža model budućnosti“. Predstavnici Udruženja „Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju“ i „Mladi poljoprivrednici Srbije“, u...

RecikliRAJ

RecikliRAJ

Termin Reciklaža čujemo svakodnevno, a šta je zapravo reciklaža i kakva je njena primena u poljoprivredi? Korišćenjem otpadnih materijala kao sirovine, otpad se pretvara u nov proizvod. Ovako se čuvaju neobnovljivi izvori sirovina, ali i zamljište na kojem bi se otpad...

Da li poljoprivreda zagadjuje okolinu

Da li poljoprivreda zagadjuje okolinu

„Reciklaža predstavlja proces prikupljanja i obrade materijala koji bi inače bio bačen u smeće, sa ciljem stvaranja novog proizvoda. Posledice koje reciklaža ima na životnu sredinu, politika, ekonomija,  ponašanja ljudi imaju ključnu ulogu u budućnosti naše planete....

Ne razmišljajte o otpadu, nego o proizvodu

Ne razmišljajte o otpadu, nego o proizvodu

Da se otpad može pretvoriti u nov proizvod, a samim tim i unovčiti, pokazuje sve veći broj operatera koji recikliraju otpadne materijale. Ovaj princip je naširoko poznat kao cirkularna ekonomija koji za cilj ima da obnovi i očuva celokupni ekosistem planete, stalnim...

Partnerstvom do novih znanja

Partnerstvom do novih znanja

U Vrnjačkoj Banji od 28.06.2021. do 01.07.2021. godine, članovi projektnog tima udruženja „Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju“ i „Mladi poljoprivrednici Srbije“ učestvovali su na prvom treningu Programa podrške civilnom društvu za zaštitu životne sredine i...

Recikliranje – model budućnosti

Recikliranje – model budućnosti

„Već drugu godinu zaredom u okviru programa „Snažno zeleno“ tim udruženja „Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju“ i „Mladi poljoprivrednici Srbije“ realizuju projekte iz oblasti zaštite životne sredine. Edukacija građana Pomoravlja, uticanje na donosioce odluka...

   

Projekat “Implementacija modela cirkularne ekonomije recikliranjem plastičnog odpada iz poljoprivrede” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otovorene škole “Zeleni inkubator”, uz finansijku podršku Evropske unije i fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju.

 

budimo u kontaktu

Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju - "CSEK"

Braće Dirak 31, 35000 Jagodina
email: office@cenmec.com
tel: +381 63 623 804
PIB 111823343| Matični broj 28294778| Tekući račun 265-3710310000620-77